“Voit katsoa asioita, kun puhut tai radio pauhaa, mutta voit nähdä vasta sitten, kun melu lakkaa. “

– Frederick Franck

Taideterapiasessiossa saat mahdollisuuden pysähtyä itsesi äärelle, toisen ihmisen kannattelemana.

Taideterapeuttisin keinoin voit tutkia ja käsitellä monenlaisia ihmisen elämään liittyviä asioita ammattilaisen ohjatessa prosessia.

Anna itsellesi mahdollisuus kokea, miten taideterapiasessio voi hyödyttää sinua, vaikket olisikaan taiteellinen, taiteellisesti lahjakas tai kiinnostunut taiteesta.

Taideterapiassa käytetään luovia menetelmiä keskustelun rinnalla; siitä sen nimi. Taideterapeuttinen työskentely on hyvin ainutlaatuinen prosessi, jossa asioita lähestytään luovan tekemisen kautta. Luova tekeminen tapahtuu ajattelun tiedollisen kontrollin ulkopuolella. Siksi sen avulla voi saada nopeastikin yhteyden alitajuntaan ja toisaalta sen avulla voi purkautua jännitteitä tai lukkoja kehosta ja mielestä.

Taideterapiasessioiden jälkeen asiakkaat ovat kuvailleet kokeneensa mm. vapautumisen tunnetta, helpotusta, inspiraatiota, oivalluksia, voimaantumista, asioiden eteenpäin liikkumista ja selkeytymistä. Usein asiakas saa “sisäisiä vastauksia” ja kokee eheytyvänsä, vahvistuvansa, tulevansa enemmän omaksi itsekseen.

Taideterapiasessioissa tuotetaan usein kuvia, jotka antavat vastauksia kysymyksiin, joita ei ole ehkä edes osattu kysyä.

Luova prosessi on oleellisinta, mutta keskustelu on myös täydentävää ja tärkeää.

 

Löytämään “sanattomia” tunteita:

Joskus tunteiden ilmaiseminen sanoin voi olla vaikeaa. Taideterapian avulla voit ilmaista ja käsitellä tunteita visuaalisen ilmaisun kautta

Lisäämään itsetuntemusta:

Työskentely värien, muotojen ja ilmaisun parissa voi auttaa tunnistamaan omia ajatuksia, tunteita ja tarpeita syvemmin.

Helpottaa stressiä ja ahdistusta:

Taiteen tekeminen voi toimia terapeuttisesti stressiä ja ahdistusta lievittäen.

Edistämään ongelmien ratkaisukykyä:

Taiteen tekeminen on itsessään erilainen psykofyysinen prosessi kuin esimerkiksi puhuminen. Luovan tekemisen äärellä syntyy siis erilaista ajattelua ja uusia näkökulmia haasteisiin.

Kehittämään itseilmaisua:

Taideterapian avulla voit oppia ilmaisemaan itseäsi uusin tavoin, laajemmin, vapaammin, rohkeammin.

Tukemaan traumojen käsittelyä:

Taiteen avulla asioiden käsittely voi tuntua turvalliselta tavalta lähestyä ja vaikeita kokemuksia.

Parantamaan itsetuntoa, itsearvostusta ja itseluottamusta:

Hyvät kokemukset taiteen tekemisen prosesseissa ja niiden lomassa käytyjen keskustelujen pohjalta syntyneet oivallukset tavallaan siirtyvät sisäisen vahvuuden osasiksi.

Edistämään kokonaisvaltaista hyvinvointia:

Taideterapia voi auttaa tasapainottamaan mielen ja kehon hyvinvointia, ja tulla pysyväksi osaksi elämää.

Taideterapia Ninan kanssa:

 Työtilani sijaitsee Ilmarisissa, Liedossa.

 Otan vastaan yksilöasiakkaita, pariskuntia ja ryhmiä.

 Voin tulla myös asiakkaan luokse, jos asiakas ei pääse tulemaan luokseni.

 Taideterapiaa voidaan tehdä myös etänä.

 Olen kiinnostunut vetämään ryhmiä, ole yhteydessä, jos etsit taideterapeuttista ohjaajaa johonkin tilaisuuteen tai tapahtumaan.

Yhteys

nina.m.heino@gmail.com

 (040) 93 43 273

Osoite

Toivolankuja 7, 21350 Ilmarinen (Lieto)

Seuraa:

Design by Lovesta
©Nina Heino 2023